Widget HTML Atas

Latest Posts

Bilangan Berpangkat

Bilangan Berpangkat

1. Sifat Perkalian Bilangan Berpangkat Pada operasi hitung perkalian dalam bilangan berpangkat, berlaku sifat seperti d…

Jenis Jenis Pola Bilangan

Jenis - Jenis Pola Bilangan 1. Pola Bilangan Ganjil Pola bilangan ganjil merupakan susunan bilangan yang terbentuk dar…